BV Schrijnwerkerij Wybo

Premies en voordelen

Energiezuinig wonen wordt beloond!
Hier vindt u een overzicht van de premies en voordelen waarvoor u eventueel in aanmerking komt.

BTW 6% bij renovatie en sloop- en heropbouw van woningen

U kunt uw woning renoveren tegen het btw-tarief van 6% als u aan volgende voorwaarden voldoet: * Uw woning is ouder dan 10 jaar. * Uw woning dient uitsluitend als privéwoning of slechts een ‘bijkomstig’ gedeelte ervan dient om uw beroep uit te oefenen. * De werken (omvorming, renovatie, rehabilitatie, verbetering, herstelling, onderhoud) worden rechtstreeks aan de eindgebruiker (eigenaar of huurder) gefactureerd. De levering en de plaatsing van de materialen moeten wel door dezelfde aannemer gebeuren.

Mijn verbouwpremie voor ramen en deuren

Werken die in aanmerking komen : * Plaatsen van nieuwe hoogrendementsbeglazing zoals hoogrendementsglas, transparante kunststofplaten (polycarbonaat) of lichtkoepels * Afbreken en plaatsen van ramen en buitendeuren (buitenschrijnwerk) met hoogrendementsbeglazing als aan de ventilatievoorwaarde is voldaan * Ventilatieroosters in de nieuwe ramen * Plaatsen van volle buitendeuren * Voorzetramen met beglazing die voldoet aan de maximale U(g)-waarde * Afbreken en plaatsen van borstweringen of balustrades bij lage ramen als er hoogrendementsbeglazing aanwezig is * Plaatsen van een dakdoorbreking, zoals de dak(vlak)ramen en de lichtkoepels voorzien van glas of polycarbonaat met een Ug-waarde(open definitie) van maximaal 1,0 W/m²K en de lichtkoker. Enkel ramen en deuren van direct en indirect verwarmde ruimtes komen in aanmerking (bijvoorbeeld geen onverwarmde bijgebouwen of vrijstaande garages)

Mijn verbouwpremie voor dak

Werken die in aanmerking komen : Volgende werken, die door een aannemer uitgevoerd worden, komen in aanmerking voor de premie voor de categorie dak: Isolatie * Plaatsen van nieuwe dakisolatie * Plaatsen van zoldervloerisolatie van een niet-verwarmde zolderruimte * Plaatsen van nieuwe dak- of zoldervloerisolatie samen met verwijdering van asbesthoudende materialen in de dakbedekking of het onderdak Renovatie * Verwijderen van asbesthoudende materialen? in de dakbedekking of het onderdak * Afbraak en plaatsing van dakstructuren en vervanging door draagkrachtige elementen (denk maar bijvoorbeeld aan kepers) ? * Plaatsen van onderdak bij hellende daken * Plaatsen van waterdichte bedekking? zoals dakpannen en roofing (ook rieten daken komen in aanmerking mits voldoende geïsoleerd - het riet op zich telt niet mee als isolatie)? * Behandeling van houten dakstructuren tegen zwammen en insecten? * Plaatsen van een dakdoorbreking, zoals de dak(vlak)ramen en de lichtkoepels die voorzien zijn van glas of polycarbonaat met een Ug-waarde(open definitie) van maximaal 1,0 W/m²K en de lichtkokers (komt ook in aanmerking bij de categorie ramen en deuren mits voldoen aan ventilatievoorwaarden)? * Vervangen en plaatsen van dakgoten en afvoerpijpen? * Overzetdaken op voorwaarde dat de oorspronkelijke dakbedekking geen asbest bevat * Werken aan de schouw (voor zover gecombineerd met werken aan de draagstructuur en of dakbedekking)? Enkel het dak van direct en indirect verwarmde ruimtes komt in aanmerking (bijvoorbeeld geen onverwarmde bijgebouwen of vrijstaande garages)?. Renovatiewerken komen enkel in aanmerking als het dak een nieuwe of al langer bestaande isolatie heeft met een Rd-waarde van minstens 4,5 m²K/W.